Výroba a montáž

Poskytujeme kompletné služby spojené s výmenou okien – zameranie, dopravu, demontáž, montáž, stavebné vysprávky a servis.

Výroba

Výroba okien a dverí sa nachádza v Košiciach na Južnej triede 78 v novovybudovaných priestoroch našej firmy. Všetky naše výrobky sú vyrábané na novom počítačom riadenom obrábacom centre SCM , ktoré svojou špičkovou technológiou zabezpečí vysokú presnosť, funkčnosť a tým aj dlhú životnosť výrobkov. Okná a dvere produkované týmto novým obrábacím centrom reprezentujú moderné, technicky a dizajnérsky vyvážené riešenie použitím nového profilu SPREE od firmy OMAS.

Čo by malo spĺňať kvalitné okno

 • Musí zabezpečiť dobrý výhľad von a dostatočne a rovnomerne presvetliť interiér. To sa dá dosiahnuť dostatočnou plochou zasklenia, ktorá by mala byť minimálne 10 % z plochy miestnosti.
 • Malo by šetriť energiou, ktorá je potrebná na vykurovanie tým, že bude mať dostatočné tepelnotechnické vlastnosti zasklenia aj okenného rámu. Podmienku STN spĺňajú drevené okná hrubé 68 mm so zasklením s Ug = 1,1 W/(m2 . K). V súčasnosti je však lepšie investovať do hrubších drevených okien (aspoň s hrúbkou 78 mm) s izolačným trojsklom
  (Ug ≤ 0,8 W/(m2 . K)), a to pre narastajúce ceny energií.
 •  Malo by obmedzovať nadmerné tepelné zisky v letnom období. Na to slúžia doplnkové konštrukcie pre okná: rolety, žalúzie, okenice atď.
 • Oknami sa musí dosiahnuť minimálna hygienická podmienka výmeny vzduchu v miestnosti, čo je polovica objemu miestnosti za hodinu.
 • Okno musí zabrániť prieniku vody do miestnosti, a to viacerými tesneniami v konštrukcii okenného krídla a rámu a ich dostatočným dotlačením po celom obvode okna (pomocou celoobvodových kovaní).
 • Manipulácia s okenným krídlom musí byť spoľahlivá a bezpečná. Túto požiadavku dnes už spĺňajú všetky dodávané kovania.
 • Okno musí zabraňovať nadmernému hluku doliehajúcemu z exteriéru do vnútorných priestorov budovy.
 • Musí zabrániť vlámaniu, napr. aj použitím bezpečnostných skiel. Na druhej strane však musí umožniť prípadný únik z budovy, napr. pred požiarom.
 • Udržiavanie okna by malo byť bezproblémové – jednoduchý spôsob premazania závesov, údržby povrchovej úpravy a umývania skiel.
 • Podmienkou je dlhá životnosť (aspoň taká, ako je životnosť budovy – pri pravidelnom udržiavaní), neškodná a ekonomická recyklácia a likvidácia.

Montáž okien

Montáž určuje kvalitu používania a funkčnosti okna zabudovaného do stavby. Ide o postupy a materiály používané pri spájaní okna so stavbou a pri jeho následnom dokončení. Podmienky ovplyvňujúce kvalitné osadenie okna sú:

 • umiestnenie okna v správnej polohe v stene
 • ukotvenie okna vo zvislej polohe
 • dostatočný počet uchytávacích prvkov
 • dostatočné vyplnenie škáry
 • správne osadenie a ukončenie parapetných dosiek
 • kvalitné ukončenie ostenia

Kľúčová vlastnosť dnešných okien, pre ktorú si ich pravdepodobne obstarávate, je ich dokonalá tesnosť. V ponuke máme  inštaláciu okien polyuretánovou montážnou penou alebo sofistikovanejším riešením v podobe impregnovaných  komprimačných pások. Použitie konkrétneho tesniaceho systému závisí od viacerých faktorov, a to od pretvorenia  a pohybov samotnej pripojovacej škáry, zmeny dĺžky (rozmerov rámových profilov), vnútornej teploty a vlhkosti  v miestnosti a pod.

zľava 30%
len do 30.júna