interiér

Životnosť drevených okien

Aj vy máte určite na pamäti starú konštrukciu okna, málo odolný náter a časté renovačné nátery. Áno, toto bola minulosť! Dnešné systémy povrchovej úpravy však už fungujú úplne inak. Pokojne môžete zabudnúť na opaľovanie starých náterov, brúsny papier, štetec a pravidelné natieranie.

Z prieskumu medzi stavebníkmi (kupujúcimi okná) vyplýva, že pri kúpe nových okien sa rozhodujú podľa rôznych kritérií. Niektorí ľudia sa rozhodujú podľa ceny výrobku, pre istú skupinu ľudí sú dôležité technické parametre a iní sa zasa rozhodujú na základe životnosti a potreby investovať do ďalšej údržby a obnovy. Prioritou našej doby sa stáva práve potreba kvality a zároveň dlhodobej životnosti drevených okien. A to okien ako celku, nielen ich súčastí – teda každý stavebný dielec musí dlhodobo jeho majiteľovi slúžiť aj napriek tomu, že o 10 -15 rokov bude už technicky zastaraný. Rovnaké požiadavky sú kladené aj na povrchovú úpravu, ktorá dotvára estetickú hodnotu okna, a teda musí byt’ dlhodobo stála, bez nutnosti jej skorej celkovej obnovy so zachovaním všetkých estetických aj funkčných parametrov, ktoré ponúka.

Krátky pohlaď späť

V minulosti boli systémy lakov, ktorými sa staré konštrukcie okien upravovali, z hľadiska životnosti veľmi málo odolné voči poveternosti. To malo za následok veľmi krátku trvanlivosť, nutnosť pravidelnej údržby odstraňovaním starého zvetraného náteru napr. opaľovaním a následným novým náterom.

Avšak aj napriek dobre vykonanej oprave bola životnosť povrchovej úpravy drevených okien i napriek neustálemu pokroku vo vývoji, stále slabá a veľmi krátka. Toto so sebou, samozrejme, prinášalo mnoho času a peňazí investovaných do obnovy estetickej hodnoty okien. Taktiež farebná škála bola veľmi obmedzená. Boli sme limitovaní jedným druhom transparentného laku, tmavo hnedým a bielym odtieňom. Veľkým pozitívom týchto „minulých” systémov bolo, že aj napriek nedostatočnej povrchovej úprave z hľadiska životnosti, len v ojedinelých prípadoch sa to podpísalo pod celkovú životnosť okien. Majúc na zreteli práve tieto vlastné minulé negatívne skúsenosti, drevené okná by boli asi poslednými oknami, pre ktoré by sme sa v súčasnosti rozhodli.

Ako je to dnes?

Dnešná moderná doba so sebou prináša veľa inovačných riešení. Pribúda ľudí, ktorí sa v snahe priblížiť sa k prírode, obklopujú prírodnými materiálmi, a teda aj drevom. Preto sú na drevené okná a vchodové dvere vyvíjané čoraz vyššie nároky na ich trvalú a vysokú estetickú hodnotu. Najpodstatnejšou podmienkou na zabezpečenie týchto hodnôt je práve dobre zvolená a kvalitne vykonaná povrchová úprava, ktorej sa v súčasnosti venuje veľká pozornosť. Sklo, kovanie, tesnenie vieme stále relatívne jednoducho vymeniť. S povrchovou úpravou je to zložitejšie, preto už pri výbere samotných výrobkov treba dbať aj na jej správnu voľbu.

Estetické a efektívne povrchy okien

Bežne sa na trhu stretneme s názorom, že je jedno akú povrchovú úpravu a od akého výrobcu lakov si zvolíte, životnosť je takmer rovnaká. No prax a výsledky poveternostných testov ukazujú presný opak. Komu teraz veriť a podľa čoho sa rozhodnúť? Toto je častá otázka konečného spotrebiteľa pri rozhodovaní sa o výrobcovi svojich drevených okien. Okná a vchodové dvere sa radia medzi rozmerovo stabilné drevené konštrukcie, čo v praxi znamená, že povrchová úprava má zabezpečiť rozmerovú stabilitu výrobkov. Podľa normy EN 927-2, rozmerovo stabilné stavebno-stolárske výrobky majú byt’ povrchovo upravené tzv. hrubovrstvovými lakmi. V praxi to znamená hrúbku celkovej povrchovej úpravy v suchom stave min. 80 pm pri lazúrach a min. 100 pnn pri krycích lakoch. Na povrchovú úpravu okien a dverí je určené veľké množstvo špecifických produktov, ktoré okrem významnej estetickej funkcie musia spĺňať aj ostatné ochranné funkcie okna.

Žiaľ práve v tomto období, kedy sa pozerá na každý vynaložený cent, sa neraz siaha po nie najšťastnejšom riešení – po lacných vstupoch vo výrobe, čo so sebou prináša aj celkovú nižšiu kvalitu okien a dverí. A to so sebou, samozrejme, prináša aj ich kratšiu životnosť. Vlastnosti, ktoré sú pri povrchovej úprave dôležité:

Pružnosť náteru: tu sú pri jednotlivých systémoch obrovské rozdiely. Kým jeden systém má aj 100 % pružnosť (t. j. lak nastriekaný na okennom profile je možné natiahnuť až o 100 %), tak iné systémy majú túto pružnosť len 10 – 30 %, čo so sebou prináša krehkosť lakového filmu. Tá sa prejavuje starnutím postupným popraskaním filmu vplyvom striedania teplôt a vlhkosti. S pružnosťou súvisí aj odolnosť voči krupobitiu. Tá je priamo úmerná s pružnosťou lakového filmu. Pre objektívnosť je potrebné dodať, že silným a rozsiahlym krupobitím sa môžu okná poškodiť. Silnému krupobitiu nedokáže odolať ani fasáda, plech, sklo…

Paropriepustnosť: schopnosť’ náteru na jednej strane odolávať pôsobeniu tečúcej vody, avšak na druhej strane schopnosť prepustiť vodnú paru z interiérovej strany smerom von. To znamená schopnosť náteru dýchať a aj napriek veľkému zaťaženiu vplyvom vlhkosti z interiéru si zachovať priľnavosť k drevu

UV ochrana: je odolnosť’ náteru voči vplyvom UV žiarenia. Jedna z najdôležitejších vlastností, pretože práve UV žiarenie je najškodlivejšie pre drevo, resp. jednu jeho zložku, a to lignín. Ten vplyvom UV žiarenia mení farbu, tmavne až následne sivie. Ochrana farebnej stálosti pred UV žiarením sa realizuje napr. pomocou pigmentovaných náterov, kde pigmenty dokážu zachytiť toto škodlivé UV žiarenie (lazúrovacie, prípadne krycie nátery). Práve nestabilita lignínu neumožňovala doteraz použitie vysokotransparentných (takmer bezfarebných ) lakov na výrobky v exteriéri. Čoraz častejším želaním ľudí je však zachovať prirodzenú krásu dreva svojich okien. V minulosti boli, a sčasti sú aj dnes používané, na tieto účely rôzne systémy, ktorých životnosť však bola veľmi krátka a boli potrebné pravidelné renovačné nátery. Tento nedostatok sa podarilo zvládnuť’ a vývoj priniesol produkty, ktoré umožňujú dlhodobo zachovať prirodzenú farbu dreva bez potreby ich ďalšej renovácie. Momentálne jediným takýmto produktom na trhu je systém povrchovej úpravy Ligno+, vyvinutý spoločnosťou ADLER, určený na bežné lakovanie okien a dverí.

Odolnosť voči drevokazným činiteľom: vplyvom vlhkosti a teploty môžu byt’ okná a dvere napadnuté drevokaznými činiteľmi. Preto PÚ na okná a dvere musí mat’ tzv. biocídnu ochranu — ochranu proti týmto škodcom. Normy určujúce túto ochranu sú EN 152-1(odolnosť voči zamodreniu) a EN 113 (odolnosť voči drevokazným hubám). Pravé v tomto bode sa výrazne líšia jednotliví výrobcovia povrchovej úpravy. Takmer všetci ponúkajú na zabezpečenie tejto ochrany tzv. 4-krokový systém. Iba firma Adler ponúka 3-krokový, resp. 3-vrstvový systém. Ide pritom o osvedčený, rokmi používaný systém na povrchovú úpravu okien a dverí. Svoje tvrdenie od roku 2007 môže firma Adler oprieť o dôkazy z výsledkov meraní z Materialpr Cifanstalt Brandenburg v Eberswaldene (úrad na skúšanie materiálov). Na skúšanie sa použilo len také množstvo nánosu (120 g/m,), ktoré, ako rozsiahle štúdie z praxe ukazujú v procese výroby dokáže plocha pri máčaní alebo polievaní prijať.

Aby sa v skúškach z praxe aj dôsledne postupovalo, neskúšal sa len bezfarebný impregnačný základ, ale použitý bol pigmentovaný produkt. V posledných rokoch bolo často tvrdené, že pri použití pigmentovaného impregnačného základu sa účinná látka (biocíd) spája s povrchom cez pigmenty a účinnosť nie je dostatočná. Toto mnoho rokov Adler v praxi vyvracal, čo sa teraz „oficiálne” potvrdilo výsledkami skúšok. Dlhé roky osvedčený a zákazníkmi hodnotený 3-vrstvový systém PÚ okien od firmy Adler je týmto v porovnaní s inými systémami o krok vpred.

Nielen, že je systém neporaziteľný v oblasti racionality a redukcie nákladov vo výrobe vďaka presadeniu generácie 3, ale zvýšila sa tým aj dlhodobá trvanlivosť náterov. Dôkazov o vynikajúcej ochrane 3-vrstvovým systémom PÚ je viac ako dosť, a to aj prostredníctvom referenčných objektov, ktoré ukazujú, že okná s povrchovou úpravou Adler sú aj po 10-tich rokoch v bezproblémovom stave. Uvedené výsledky skúšok a jasné dôkazy v praxi teda ukazujú, že 3-vrstvový systém povrchovej úpravy je absolútne dostačujúci! Iba zákonné predpisy, vychádzajúce z klimatických podmienok oblastí, vo Francúzsku a Španielsku vyžadujú ochranu okien a dverí aj pred drevokazným hmyzom.

Farebná rovnomernosť: ide o estetickú záležitosť, no v dnešnej dobe už ako prirodzenú súčasť kvalitného výrobku. Výrobky dnes musia nielen slúžiť, ale aj dobre vyzerať. Preto sa pri vývoji dbá aj na vyrovnávanie farebnosti pri rozlične nasiakavých drevených podkladoch. Napríklad v praxi používaný nadpájaný hranol (kvôli efektívnemu využitiu drevnej hmoty a odstráneniu chýb dreva) vykazuje aj rôzne vpíjanie impregnačného základu, čo môže vytvárať fľakatenie povrchov. Impregnačné základy a lazúry ADLER si aj s týmto problémom hravo

Zaujal vas naš článok? Veríme, že sa vám rovnako bude páčiť aj naša práca. Presvedčte sa na vlastnej koži.

zľava 30%
len do 31.júla